ข่าวสาร

บริษัท คณะผู้บริหาร นำโดยกรรมการผู้จัดการนายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ไปทำกิจกรรมในโครงการ เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคเงิน / มอบสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนชาวเขา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน หมู่ที่ 5 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ร้อยตำรวจเอก วันชัย กุลโสภณ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบเงินและสิ่งของ