levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

การบริการ

จำนวนรถที่บริการให้ทั้งหมด 33 คัน

ประเภท จำนวน รายละเอียด

รถหัวลากเทรลเลอร์

11

หัวลาก

หางเทรลเลอร์

11

ขนาด 15 ตัน

รถ 6 ล้อ

8

ขนาด 4.3 ตัน

รถ 10 ล้อ

14

ขนาด 8 ตัน

การวางแผนและการควบคุมการจัดส่ง

- บริษัทได้กำหนด Call Center สำหรับรับคำสั่งซื้อของลูกค้า
- วางแผนการจัดส่งไว้ล่วงหน้าตามคำสั่งซื้อที่ลูกค้ากำหนด
- เตรียมรถและพนักงานขับรถเพื่อส่งสินค้าตามแผนที่ได้กำหนดไว้
- รายงานการจัดส่งประจำวัน
- ประเมินผลการจัดส่งจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
- วิเคราะห์แผนการจัดส่งหาข้อบกพร่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
- อบรมพนักงานขับรถเรื่องการให้บริการที่ดี

ขั้นตอนการจัดส่ง